Bullhead Cruisers
Bullhead Cruisers
Bullhead Cruisers


Föreningen verkar för information om bilen
som fritidssyssla för motor och teknikintresserade.
Med inriktning att ordna klubb & bilträffar, motorgård och verkstad.
Föreningen har ingen partipolitisk inriktning.
Föreningens styrelsehemort är Umeå.
Klubben bildades Mars 2008.

För närvarande så mottas endast anmälan
från andra städer som vill ansöka om medlemskap.
Dessa blir då Ombud för denna ort.
Varje stad ska minst ha 3 ombud och dessa anvarar
för att klubbens stadgar å regler följs på sin ort.
Ansökan görs hos Bullhead Cruisers styrelse i Umeå.

Allmänt upprop till alla Klubbmedlemar.
Maila till Web Bull så att vi kan skicka ut info till er alla.
Klicka på det roterande gula "at" symbolen.
Skriv era Namn i mailet å klicka på "Skicka/Send" knappen.


Medlems nytt


info@bullheadcruisers.org
 
 
 
 
 
 
 
Sweden
USA