Jailbird Singers - Där björkarna susa
Jailbird Singers - Där björkarna susa
Bengt Jungebjörk
Bengt Jungebjörk
R.I.P.


* 30/11 1953 + 4/7 2011

Bengt har lämnat oss för den eviga crusingen i himlen.
Där björkarna alltid susar för en Jungebjörk.


Alvar Martinsson. Web BullEternal Flame - The Bangles


More Than a Feeling - Boston
(Wait for it to load)

Sweden
USA